Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na okres 01.01.2024 r.- 30.06.2024 r.

15-11-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Z ZAKRESU "PROFILAKTYKA 40 PLUS”

 NA OKRES 01.01.2024  - 30.06.2024

KOD POSTĘPOWANIA 11-24-000005/PPZ/18/8/13

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

Adres: ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa: 22 - POMORSKIE.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS” (z późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego 'Profilaktyka 40 PLUS” powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres 01.01.2024 - 30.06.2024 dostępne są w siedzibie Pomorskiego OW NFZ, adres: ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk, od dnia 15.11.2024 do dnia 31.05.2024 w godzinach 08:00 do 15:30 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 listopada 2023 r.

  Wszystkie aktualności