Postępowanie w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny ogłoszone w dniu 10.05.2024 r.

10-05-2024

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 10 maja 2024 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2024 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Postępowanie w trybie konkursu ofert o kodzie:

  • 11-24-000096/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 75 12 784, -781.
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisał: Aleksandra Łomowska, p.o. Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 maja 2024  r.

  Wszystkie aktualności