Cena oczekiwana oraz okres do wyliczenia mediany w postępowaniach konkursowych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespól transportu medycznego

10-05-2024

Narodowy Fundusz Zdrowia, Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, że cena oczekiwana ryczałtu dobowego w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego wynosi
4 892,23 złotych.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia, Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, że  mediana czasu dotarcia zespołu transportu medycznego na miejsce wezwania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielania świadczeń będzie wyliczana za ostatni okres rozliczeniowy tj. 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Dotyczy postępowania o nr: 11-24-000096/PDT/17/1/17.9250.031.08/01.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 maja 2024  r.

  Wszystkie aktualności