Postępowanie w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne ogłoszone w dniu 25.05.2023 r

25-05-2023

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 25 maja 2023 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.08.2023 r. w rodzaju  leczenie szpitalne.

Postępowanie w trybie konkursu ofert o kodzie:

  • 11-23-000331/LSZ/03/1/01

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 75 12 542, -533, -591;
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634;
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 maja 2023  r.

  Wszystkie aktualności