Cena oczekiwana w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne w dniu 25 maja 2023 roku

25-05-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w  postępowaniu konkursowym nr 11-23-000331/LSZ/03/1/01 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: neonatologia – hospitalizacja i neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25

  • cena punktu 1,59 zł

 

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:25 maja 2023 r.

  Wszystkie aktualności