Cena oczekiwana w postępowaniach w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszonych w dniu 18 stycznia 2023 roku

18-01-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ:

  1. 11-23-000150/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 – cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;
  2. 11-23-000151/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 – cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;
  3. 11-23-000152/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;
  4. 11-23-000153/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;
  5. 11-23-000154/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;
  6. 11-23-000155/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - cena oczekiwana wynosi 12,90 zł;

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że kwoty postępowań w zakresie  04.9901.400.03 Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny uwzględniają środki na:

  • ryczałt miesięczny w wysokości: 27 309,30 zł miesięcznie = 2 117 pkt * 12,90 zł,
  • świadczenia w wysokości: 42 866,70 zł miesięcznie = 3 323 pkt * 12,90 zł.

Podpisała:Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2023 r.

  Wszystkie aktualności