Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, którym umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2022 r.

09-05-2022

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców realizujących umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne, którym umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2022 r. do składania wniosków o zawarcie umów od dnia 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o złożenie wniosków w terminie do 31 maja 2022 r.

Zaproszenia oraz definicje postępowań dot. składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:

zaopatrzenie w wyroby medyczne

w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-22-000011/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 11-22-000012/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
  3. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-22-000013/ZPO/12/2/12.2972.033.09/06
  4. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-22-000014/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

opublikowane są na Portalu Świadczeniodawcy.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 26/2022/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

PROGRAM OFERTOWY I MATERIAŁY:

Uwaga – postępowania wymagają programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej format ssx2.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 maja 2022 r.

  Wszystkie aktualności