Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2022

08-12-2021

Na podstawie art. 159 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1285 z późn. zm.)

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano nowe zaproszenie oraz definicję postępowania do składania wniosków o zawarcie umów na 2022 rok w rodzaju:

w następujących zakresach świadczeń:

  • świadczenia lekarza POZ,
  • koordynacja opieki,
  • świadczenia pielęgniarki POZ,
  • świadczenia położnej POZ,
  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

na okres od 1 stycznia 2022 r. na czas nieoznaczony.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2021 r.

  Wszystkie aktualności