Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na okres 11.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

11-01-2022

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm), Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” opublikowano nowe zaproszenie oraz definicję postępowania dot. składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego na 2022 rok z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa pomorskiego.

  • Kod postepowania 11-22-000015/PPZ/18/8/13

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa NFZ z dnia 18 czerwca 2021 r.  w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” oraz zarządzeniu nr 202/2021/BPZ Prezesa NFZ z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” oraz zarządzeniu nr 202/2021/BPZ Prezesa NFZ z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres 11.01.2022 r. - 30.06.2022 r. dostępne są w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, od dnia 11.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w godzinach od 08:00 do 15:30 oraz na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NNZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy", służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Materiały szczegółowe do programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2022 r.

  Wszystkie aktualności