Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

29-07-2022

Zespół do spraw oceny wniosków w rodzaju programy pilotażowe CZP informuje, że w  dniu 29.07.2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego o numerze: 11-22-000068/PPZ/18/4/13.

W ramach ww. postępowania dokonano wyboru wniosku o zawarcie umowy 000012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów.

podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

data publikacji: 29 lipca 2022 r.

  Wszystkie aktualności