Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna ogłoszone 14.01.2022 r.

14-01-2022

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 14 stycznia 2022 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.04.2022 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Postępowaniu w trybie konkursu ofert o kodzie:

  • 11-22-000017/POZ/0112/01.0000.162.16/01

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 75 12 781, -784.
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Komunikat w sprawie składania ofert do postepowań w rodzaju: leczenie szpitalne – podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 stycznia 2022 r.

  Wszystkie aktualności