Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej do postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na terenie województwa pomorskiego

02-12-2021
  1. Program lekowy – Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)  (03.0000.420.02)

cena punktu: 1 zł

Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)   (03.0001.420.02)

cena punktu: 1 zł

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

  1. Program lekowy – Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona (03.0000.421.02)

cena punktu: 1 zł.

Leki w programie lekowym – Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona  (03.0001.421.02)

cena punktu: 1 zł.

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

  1. Program lekowy – Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (03.0000.424.02)

cena punktu: 1 zł

Leki w programie lekowym –  Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry   (03.0001.424.02)

cena punktu: 1 zł

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

  1. Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (03.0000.425.02)

cena punktu: 1 zł.

Leki w programie lekowym - Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (03.0001.425.02)

cena punktu: 1 zł.

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 6

  1. Program lekowy – Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (03.0000.426.02)

cena punktu: 1 zł.

Leki w programie lekowym - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia     wielotorbielowatego nerek (03.0001.426.02)

cena punktu: 1 zł.

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

  1. Program lekowy – Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (03.0000.427.02)

cena punktu: 1 zł.

Leki w programie lekowym - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (03.0001.427.02)

cena punktu: 1 zł.

liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 6

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 grudnia 2021 r.

  Wszystkie aktualności