Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ogłoszonym w dniu 10.06.2022 r.

10-06-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ:

  • 11-22-000063/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 - cena oczekiwana wynosi 31,43 zł.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2022 r.

  Wszystkie aktualności