Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne ogłoszone 20 listopada 2020 r.

20-11-2020

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 20 llistopada 2020 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2021 r. w rodzaju ratownictwo medyczne.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

  • 11-21-000026/RTM/16/1/22/01/01,
  • 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01.

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 75 12 781, -787
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Komunikat w sprawie składania ofert do postepowań w rodzaju ratownictwo medyczne

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 listopada 2020 r.

  Wszystkie aktualności