Komunikat w sprawie zmiany terminu składania ofert oraz otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

15-09-2021

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opublikowanych w dniu: 01.09.2021 r., oznaczonymi niżej wymienionymi kodami:

  1. 11-21-000181/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  2. 11-21-000182/PSY/04/1/04.1780.008.02/01
  3. 11-21-000183/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  4. 11-21-000184/PSY/04/1/04.4751.021.02/01
  5. 11-21-000185/PSY/04/1/04.4752.021.02/01

zmianie ulega:

  • termin składania ofert – z dnia 15.09.2021 r. na dzień 17.09.2021 r.
  • termin otwarcia ofert – z dnia 20.09.2021 r. na dzień 22.09.2021 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań nie ulegają zmianie.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 września 2021 r.

  Wszystkie aktualności