Komunikat AOTMiT w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy

03-07-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje,

że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok- leczenie szpitalne). Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od dnia 2 lipca 2019 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 3 lipca 2019 r.

  Wszystkie aktualności