Komunikat Ministra Zdrowia - Profilaktyka Osteoporozy

24-11-2023

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w ślad za opublikowanym 6 października 2023 roku ogłoszeniem o liście rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji listy rankingowej w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiamy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z aktualną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

Dane kontaktowe do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 646, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2023  r.

  Wszystkie aktualności