Komunikat dotyczący obowiązku umożliwienia pacjentom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną

23-01-2024

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2561 ze zm.) świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia”.

Szczegółowy sposób dostosowania programów teleinformatycznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 1404 w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wskazanymi przepisami oraz dostosowanie systemów informatycznych do tych wytycznych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data publikacji: 23 stycznia 2024 r.

  Wszystkie aktualności