Zmiany w Ogłoszeniu Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27. 01. 2021 r.

02-02-2021

INFORMACJA ARCHIWALNA NIEOBOWIĄZUJĄCA

Szanowni Państwo,

W opublikowanym 27.01.2021r. Ogłoszeniu Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonano następujących zmian:

1. Z punktu pierwszego usunięto zapis:

„ - do dnia 3 lutego 2021r. nie został umieszczony na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  , zwanej dalej ustawą COVID -19 jako populacyjny punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"

2.  W punkcie 8 nastąpiła zmiana zapisów dotycząca terminów na:

"Zgłoszenia (dokonane wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej) są przyjmowane do dnia 5 lutego 2021 r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb. Formularz prosimy przesłać na adres mailowy: szczepienia.populacji@nfz-gdansk.pl

Oddział Wojewódzki Funduszu rozpatrzy zgłoszenia do dnia 10 lutego 2021 r.

Publikujemy do pobrania:

- Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego OW NFZ - zaktualizowane 2 lutego 2021 r. - plik PDF

- Formularz zgłoszeniowy - plik xls

- Procedura - plik PDF

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lutego 2021 r.

  Wszystkie aktualności