Dodatkowe świadczenia pieniężne dla personelu medycznego w podmiotach realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z COVID-19 w szpitalach II i III poziomu

07-10-2020
  Wszystkie aktualności