Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

10-01-2020
  Wszystkie aktualności