SALA OBSŁUGI KLIENTÓW W POMORSKIM OW NFZ OD DNIA 29 MARCA 2021 R. JEST ZAMKNIĘTA

26-03-2021

W związku z obostrzeniami ogłoszonymi w Rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 546) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 29 marca 2021 r.

SALA OBSŁUGI KLIENTÓW JEST ZAMKNIĘTA

Wszelkie usługi realizowane w bezpośrednim kontakcie z pracownikami zostają przeniesione do obsługi drogą elektroniczną, telefoniczną i wysyłkową.

Wyjątek stanowi usługa profilu zaufanego EPUAP, który można potwierdzić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerami telefonów:

58 321 86 20 – Sala Obsługi Klientów w Gdańsku

58 321 85 40 – Sekcja Obsługi Klientów w Słupsku

58 321 85 65 – Punkt Obsługi Klientów w Gdyni

58 321 85 70 – Punkt Obsługi Klientów w Chojnicach

Elektroniczne formy kontaktu z Oddziałem pod adresem ogólnym:

pow@nfz-gdansk.pl

oraz szczegółowymi adresami dla danego zakresu

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

ekuz@nfz.gov.pl

certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

unia@nfz-gdansk.pl

wnioski unijne/ formularze UE/EFTA

unia@nfz-gdansk.pl

zaopatrzenie w wyroby medyczne

slupsk@nfz-gdansk.pl

leczenie uzdrowiskowe

uzdrowiska@nfz-gdansk.pl

ubezpieczenie w NFZ 

pow@nfz-gdansk.pl

skargi

pow@nfz-gdansk.pl

ePUAP

im2816rkl4/skrytkaESP 

Za  pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148,  80-865 Gdańsk

Dodatkowo w dostępnych dla Państwa miejscach przy wszystkich lokalizacjach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wystawiona zostanie skrzynka do korespondencji, która będzie dostarczona pracownikom Funduszu nie wcześniej niż 24 godziny od jej przekazania.  Odpowiedzi na sprawy pozostawione w skrzynce będą odsyłane pocztą elektroniczną lub wyjaśniane telefonicznie. W sytuacji niezbędnej pocztą tradycyjną.

Zachęcamy też do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590.

Podpisał: Bartosz Goyke, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 marca 2021 r.

  Wszystkie aktualności