Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wznawia pracę sal obsługi klientów

21-05-2020

Od 25 maja działają sale obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Mimo otwarcia sal, nadal namawiamy do zdalnego kontaktu ze swoim oddziałem, np. przez internet.

Sale obsługi klientów w każdym z 16. oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia zostały otwarte w poniedziałek, 25 maja. Powrót do pełnej obsługi pacjentów będzie przywracany etapami.

W pierwszym pacjenci:

 • potwierdzą zlecenia na wyroby medyczne
 • założą Profil Zaufany
 • dobrowolnie się ubezpieczą
 • otrzymają podstawowe informacje związane z działalnością NFZ.

Limit osób, które będą mogły przebywać jednocześnie na sali będzie uzależniony od liczby czynnych stanowisk. Jeśli sala ma 3 stanowiska do obsługi, wówczas maksymalnie tyle samo osób będzie mogło załatwić swoją sprawę w okienku.

Zarówno klientów i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce. Stanowiska do obsługi klientów będą oddalone od siebie o minimum 2 metry. Po każdym pacjencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy będą starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych będzie czuwał wyznaczony pracownik Funduszu, zawsze obecny na sali.

POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

 • Sala Obsługi Klientów, Gdańsk ul. Podwale Staromiejskie 69
 • Sala Obsługi Klientów, Delegatura POW NFZ, Słupsk ul. Poniatowskiego 4
 • Godziny otwarcia 8-16

Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą salą znajdują się specjalne skrzynki, w których pacjenci będą mogli zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do siedziby oddziału lub sali.

Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziałach, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Każdy oddział przygotował praktyczną listę numerów telefonów i adresów e-mail, za pośrednictwem których można załatwić sprawę. Ponadto do dyspozycji są elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego, czyli elektronicznego potwierdzenia tożsamości).

WYDAWANIE EUROPEJSKICH KART UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
 • faks: 58 32 18 648
 • profil zaufany (ePUAP)

WERYFIKACJA STATUSU UBEZPIECZENIA W NFZ

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU  

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

WNIOSKI UNIJNE

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • e-mail: unia@nfz-gdansk.pl

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW   

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl
 • faks: 58 32 18 648
 • profil zaufany (ePUAP)

WNIOSKI O DOSTĘP DO PORTALU PERSONELU I UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT DLA LEKARZY ORAZ AKTUALIZACJA DANYCH

 • poczta tradycyjna lub e-mail: umowy.recepty@nfz-gdansk.pl. W dalszej kolejności należy czekać na kontakt z pracownikiem Funduszu, który udzieli informacji o dalszym trybie postępowania.

POZOSTAŁA KORESPONDENCJA

 • poczta: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Podpisała: Monika Kasprzyk p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 maja 2020 r.

  Wszystkie aktualności