Zawarcie umowy w zakresie : koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III)

02-02-2017

Pomorski OW NFZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dot. zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) (data publikacji: 5 stycznia 2017) - zawarta została umowa nr 11/000099/SOK-KOCII/17 w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku na okres od 01.02.2017 r. do 30.06.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej www.nfz-gdansk.pl Dla Pacjenta w zakładce: Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dostępne są w wyszukiwarce internetowej o nazwie: Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych OW NFZ

data publikacji: 2 lutego 2017 r.

  Wszystkie aktualności