Wygaśnięcie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

22-06-2016

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 30 czerwca 2016 r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego ze świadczeniodawcami:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Roman Słupsk, Al. Sienkiewicza 5a/2a;
  • Stomatolodzy: Elżbieta Pajda-Krak i Agnieszka Krak-Kołodziejczyk, Łebień 52;
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Janca-Galicka Zblewo, ul. Sportowa 1;
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Irena Maria Badowska-Tarasiuk Gdańsk, ul. J. Meissnera 12E/27.

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej www.nfz-gdansk.pl Dla Pacjenta w zakładce: Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dostępne są w wyszukiwarce internetowej o nazwie: Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl.

Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 czerwca 2016 r.

  Wszystkie aktualności