Wygaśnięcie umów w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na świadczenia z zakresu okulistyki

27-06-2016

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 1 lipca 2016 r. wygasa umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na świadczenia z zakresu okulistyki  ze świadczeniodawcą:

•             Eskulap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościerska 9, 89-604 Chojnice

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej www.nfz-gdansk.pl → Dla Pacjenta w zakładce: Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dostępne są w wyszukiwarce internetowej o nazwie: Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl.

 

Podpisał: Michał Brzeziński Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 czerwca 2016 r.

  Wszystkie aktualności