Informacja dotycząca możliwości umawiania się pacjentów na wizyty drogą elektroniczną

31-01-2024

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że każda placówka medyczna jest obowiązana umożliwić pacjentom umawianie się na wizyty drogą elektroniczną. Zasada ta dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach i poradniach specjalistycznych.

Pacjenci powinni mieć możliwość monitorowania swojego statusu na liście oczekujących oraz otrzymywać wiadomości o planowanym terminie udzielenia świadczenia.

Podstawa prawna:

- art. 23a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2561 ze zm.)

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2024 r.

  Wszystkie aktualności