Refundacja
leków
Jesteś tutaj: Strona główna  › Refundacja leków  › Wzór recepty

Wzór recepty

Wzór recepty

Wzór recepty określa załącznik nr 6, a wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Wymiary recept, o których mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” są wystawiane na druku w kolorze białym.

     Poniżej prezentujemy treść rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.1506)

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2012 r.; aktualizacja: 10 stycznia 2013 r.