Refundacja
leków

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla lekarzy posiadajacych umowę upoważniajacą do wystawiania recept (Portal Personelu)

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept (Portal Personelu):

1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ należy zatwierdzić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ w Portalu Personelu: Administracja i opcje → Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ → „Utwórz wniosek”

  Wniosek ten zawiera:

  • dane identyfikacyjne lekarza,
  • zobowiązanie lekarza do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, a także zasad poufności i tajemnicy danych.

2. Po akceptacji wniosku oddział Funduszu wyda upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ oraz automatycznie nada uprawnienia lokalnego administratora do systemu eWUŚ dla posiadanego przez lekarza użytkownika do Portalu Personelu. Lekarz otrzyma informację zwrotną w Portalu Personelu.

UWAGA!!!Lekarzy, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do Portalu Personelu prosimy o uzyskanie dostępu do portalu. Szczegółowa procedura aktywacji konta do Portalu Personelu znajduje się na naszej stronie internetowej.

4. Po uzyskaniu upoważnienia można zalogować się do systemu eWUŚ korzystając z identyfikatora i hasła dostępu do Portalu Personelu.

Materiały informacyjne:

1. Strona logowania do eWUŚ

2. Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

3. Strona internetowa Centrali NFZ dot. eWUŚ.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2012 r.; aktualizacja: 10 stycznia 2013 r.