Refundacja
leków

Instrukcja Obsługi Portalu Personelu

Portal Personelu jest przeznaczony dla lekarzy posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych. Główną funkcją portalu jest generacja numerów dla recept wystawianych w ramach powyższej umowy. Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi portalu.

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: plik PDF.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 marca 2013 r.; aktualizacja 29 stycznia 2015 r.