Refundacja
leków

Informacje dla wystawiających recepty

Telefony kontaktowe:

Umowy na wystawianie recept refundowanych: 58 32 18 697.

Uprawnienia do Portalu Personelu i systemu e-WUŚ dla osób posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept: 58 32 18 697.

Przydzielanie numerów dla recept lekarskich, obsługa Portalu Personelu: 58 32 18 696.