Prawo - przepisy archiwalne dotyczące
recept i prowadzenia dokumentacji medycznej

Prawo - przepisy archiwalne dotyczące recept i prowadzenia dokumentacji medycznej

Przepisy archiwalne

data aktualizacji: 8 stycznia 2013 r.

data aktualizacji: 8 stycznia 2013 r.

data aktualizacji: 8 stycznia 2013 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz. 1697):

  data aktualizacji: 28 lutego 2011 r.

 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) (tekst jednolity):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. (Dz. U. 2010 nr 225 poz. 1465):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji. (Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2165):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. (Dz. U. z 2004 nr 213 poz. 2167) :

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2007 nr 97 poz. 647):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 160 poz. 996):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2002 nr 183 poz. 1531):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (t.j. Dz.U. z 2005 nr 179 poz. 1485):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. (Dz.U. z 2006 nr 169 poz. 1216):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz.U. z 2006 nr 247 poz. 1819):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz.U. z 2007 nr 160 poz. 1135):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. (Dz.U. z 2001 nr 83 poz. 903):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz.U. z 2007 nr 97 poz. 646):

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. (Dz.U. z 2007 nr 247 poz. 1843) :

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. (Dz.U. z 2008 nr 113 poz. 724) :

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. (Dz.U. z 2008 nr 149 poz. 944) :

  data aktualizacji: 12 stycznia 2011 r.