O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2013 r.

[11/2013] - Dostawa serwerów na potrzeby Pomorskiego OW NFZ, aktualizacja: 6 listopada 2013 r.

17-09-2013 13:12:32

[11/2013] - Dostawa serwerów na potrzeby Pomorskiego OW NFZ (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 17 września 2013 r.; aktualizacja: 11 października 2013 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 19 września  2013  r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 23 września 2013  r.

Pytania i odpowiedzi: zmiana terminu otwarcia ofert

data publikacji: 9 października 2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 6 listopada 2013 r.

  Wszystkie aktualności