O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[9/2012] - Usługi pocztowe na potrzeby Pomorskiego OW NFZ - aktualizacja: 21.12.2012 r. - zakończone

25-10-2012 14:58:24

[9/2012] - Usługi pocztowe na potrzeby Pomorskiego OW NFZ.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 25 października 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 30 października 2012 r.

Pytania i odpowiedzi - zmiana treści SIWZ:

data publikacji: 23 listopada 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 21 grudnia 2012 r.

  Wszystkie aktualności