O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[8/2012] - Przebudowa pomieszczeń WC pod kątem dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku - aktualizacja: 04.10.2012 r. - zakończone.

30-08-2012 15:27:18

[8/2012] - Przebudowa pomieszczeń WC pod kątem dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

 Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

Załączniki do SIWZ:

data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 20 września 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 4 października 2012 r.

  Wszystkie aktualności