O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[3/2012] - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku - aktualizacja: 22.05.2012 r. - zakończone

27-04-2012 14:18:43

3/2012 - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Delegatury POW NFZ w Słupsku (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 27 kwietnia 2011 r.

 Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 27 kwietnia 2011 r.

Załączniki do SIWZ:

  • opis (archiwum zip - do rozpakowania),

data publikacji: 27 kwietnia 2011 r.

  • rysunki (archiwum zip - do rozpakowania),

data publikacji: 27 kwietnia 2011 r.

data publikacji: 27 kwietnia 2011 r.

data publikacji: 27 kwietnia 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 8 maja 2012 r.

data publikacji: 11 maja 2012 r.

data publikacji: 11 maja 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 22 maja 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 6 czerwca 2012 r.

  Wszystkie aktualności