O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[2/2012] - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Pomorskiego OW NFZ - aktualizacja: 21.05.2012 r. - zakończone

25-04-2012 15:43:10

2/2012 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Pomorskiego OW NFZ (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.

 Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 4 maja 2012 r.

data publikacji: 4 maja 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 11 maja 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 21 maja 2012 r.

  Wszystkie aktualności