O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[16/2012] - DOSTAWA TALONÓW - aktualizacja: 07.12.2012 r. - zakończone.

16-11-2012 12:05:30

[16/2012] - DOSTAWA TALONÓW.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 16 listopada 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 16 listopada 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 21 listopada 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 28 listopada 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

  Wszystkie aktualności