O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[15/2012] - TRANSMISJA DANYCH WAN1 - aktualizacja: 21.12.2012 r. - zakończone

23-11-2012 11:09:05

[15/2012] - TRANSMISJA DANYCH WAN 1 

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 23 listopada 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 23 listopada 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 29 listopada 2012 r.

data publikacji: 30 listopada 2012 r.

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.

data publikacji: 4 grudnia 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 11 grudnia 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 21 grudnia 2012 r.

  Wszystkie aktualności