O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WWM/17/24

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WWM/17/24

Na stanowisko Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej zatrudniona została z dniem 01.06.2017 r. Pani

Uzasadnienie:

Pani uzyskała najwyższą  ocenę komisji rekrutacyjnej. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2017 r.