O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WWM/17/16

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WWM/17/16

Komisja rekrutacyjna  zakończyła procedurę naboru nie wyłaniając kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej.  Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WWM/17/16 została zakończona.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.