O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSS/17/33

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSS/17/33

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców zatrudniona została z dniem 14.08.2017 r.

Uzasadnienie:

 uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 16 sierpnia 2017 r.