O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/39

Rekrutacja na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoby zainteresowane zrezygnowały z uczestnictwa w procedurze kwalifikacyjnej. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WSOZ/17/39 została zakończona.

Podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 5 października 2017 r.