O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/35

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSOZ/17/35

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniony  został z dniem 17.08.2017 r. Pan  z Gdańska.
Uzasadnienie: Pan  wykazał się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.