O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/18

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSOZ/17/18

Na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniona została z dniem 01.06.2017 r. Pani

Uzasadnienie: 

Pani  wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2017 r.