O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/15

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/17/15

Rekrutacja na stanowisko Młodszego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zakończona bez wyłonienia kandydata.
Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WSOZ/17/15 została zakończona.

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2017 r.