O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/13

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSOZ/17/13

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko  Starszego Referenta   w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 30 marca 2017 r.