O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/11

Na stanowisko  Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniona  została  z dniem 03.04.2017 r.

Uzasadnienie:

 wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.