O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSOZ/17/08

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/17/08

Na stanowisko  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zatrudniono z dniem 01.03.2017 r. 

Uzasadnienie:

 się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2017 r.