O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSM/17/32

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSM/17/32

Rekrutacja na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego  została zakończona bez zatrudnienia kandydata. Pan  nie przyjął zaproponowanych warunków pracy i płacy.
Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WSM/17/32 została zakończona.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.